Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΑΜΙΝΟΞΕΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

30 λεπτά

2η Φάση: ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ-ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι 1,2. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές τα Φύλλα Εργασίας. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά Φύλλα Εργασίας και ο κάθε μαθητής παίρνει από ένα. Το κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει ένα από τα πέντε τμήματα ενός αμινοξέος. Στον πίνακα ή σε οθόνη (βιντεοπροβολέα ή υπολογιστή) προβάλλεται ο γενικός τύπος ενός αμινοξέος. Οι μαθητές σηκώνονται όρθιοι μέσα στην τάξη και αναζητούν άλλους συμμαθητές τους ώστε να δημιουργηθούν ομάδες των πέντε ατόμων που το κάθε ένα άτομο έχει και ένα τμήμα του αμινοξέος. Αγγίζοντας ο ένας τον άλλον σχηματίζουν το αμινοξύ. Αν υπάρχουν μαθητές που περισσεύουν ο καθηγητής ή τους εντάσσει στην ομάδα R, ή τους δίνει τα στοιχεία του υδρογόνου και του οξυγόνου και τους τοποθετεί στις αμινομάδες και καρβοξυλομάδες ώστε να συμμετέχουν στην επόμενη φάση της ένωσης των αμινοξέων και να σχηματίσουν το νερό. Απαντούν στην Ερώτηση 1 του φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια σε ολομέλεια προβάλλονται σε οθόνη τα 20 αμινοξέα και οι μαθητές απαντούν στην Ερώτηση 2 του φύλλου εργασίας. Κάθε ομάδα εξηγεί ποιό αμινοξύ παριστάνει και γιατί. Αν υπάρχει η δυνατότητα μαζί με το φύλλο εργασίας δίνεται και σε κάθε μαθητή και αντίστοιχο μοριακό μοντέλο (για την ομάδα R επιλέγονται κάποια) ώστε να φτιαχτεί και το αντίστοιχο αμινοξύ.

Προβάλλεται σε οθόνη ή εξηγείται στον πίνακα από τον καθηγητή ο τρόπος που γίνεται η ένωση της καρβοξυλομάδας του ενός αμινοξέως με την αμινομάδα του επόμενου. Αναφέρονται οι ιδιότητες του πεπτιδικού δεσμού. Οι ομάδες-μαθητές που έχουν σχηματίσει τα αμινοξέα, πλησιάζουν και σχηματίζουν διπεπτίδιο (με αποβολή νερού), τρι, τέτρα, πεπτίδιο κ.λ.π.

Τέλος τρέχουν τις εφαρμογές στην πλατφόρμα "Αίσωπος" για ενδιάμεση αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση. Ο καθηγητής συμβουλεύει και επεμβαίνει όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

1η Διδακτική ώρα

Φτιάξτε ένα αμινοξύ.

ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Να σύρετε τις ομάδες ενός αμινοξέος από τη δεξιά πλευρά στην εικόνα αριστερά.

Να απαντήσεις στην παρακάτω ερώτηση κάνοντας κλικ δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό ΔΙΠΕΠΤΙΔΙΟ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)