Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

15 λεπτά

Επανάληψη

Για να εμπεδώσουν καλύτερα οι μαθητές τις εντολές εάν…τότε... και εάν…τότε…αλλιώς… θα κάνουν τις παρακάτω ασκήσεις και ερωτήσεις επανάληψης.

5.1 Δομή εντολών

Διευκρίνιση: 
Επίλεξε τη σωστή από τις παρακάτω εντολές.

5.2 Δημιουργία εντολής εάν...τότε...

Διευκρίνιση: 
εντολή κινήσου

5.3 Δημιουργία εντολής εάν...τότε...αλλιώς...

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε και σύρετε τις εντολές στην κατάλληλη θέση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)