Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

30 λεπτά

Παρουσίαση της εντολής εάν...τότε…αλλιώς....

Στην τρίτη φάση οι μαθητές θα μάθουν για την εντολή εάν…τότε…αλλιώς.... Πρώτα παρουσιάζετε ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου για την εντολή εάν…τότε…αλλιώς....

Για παράδειγμα, υπάρχει ένας μαθητής που θέλει να αγοράσει κάτι από το κυλικείο και δεν θυμάται εάν έχει ενάμιση ή ένα ευρώ στην τσάντα του. Έτσι πηγαίνοντας προς την τσάντα του να πάρει τα χρήματα σκέφτεται ότι εάν έχει ενάμιση ευρώ τότε θα αγοράσει ένα τοστ που κοστίζει ενάμιση ευρώ, αλλιώς θα αγοράσει μια τυρόπιτα που κοστίζει ένα ευρώ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζετε την σύνταξη της εντολής στο Scratch 2.0. Αμέσως μετά παρουσιάζετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε αυτή την εντολή στο Scratch 2.0 καθώς και πως γίνεται η σύνθεση της συνθήκης. Επιπλέον δίνεται ένα παράδειγμα στο Scratch 2.0 και στη συνέχεια γίνεται αναλυτική επεξήγηση. Τέλος για να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση συμπληρώνονται από τους μαθητές κάποιες ασκήσεις κατανόησης της εντολής εάν…τότε…αλλιώς....

3.1 Παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου

3.2 Παρουσίαση, σύνταξη, επεξήγηση και εικονίδιο της εντολής εάν ... τότε ...αλλιώς... στο Scratch 2.0

3.3 Ασκήσεις Κατανόησης - 1

3.4 Ασκήσεις Κατανόησης - 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)