Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

15 λεπτά

Παρουσίαση του περιβάλλοντος Scratch 2.0

Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση των εντολών εάν...τότε... και εάν...τότε...αλλιώς... θα γίνει μια επανάληψη στους μαθητές για το περιβάλλον εργασίας Scratch 2.0. Θα παρουσιαστούν τόσο το αρχικό περιβάλλον εργασίας όσο και το σχεδιαστικό περιβάλλον του προγράμματος. Θα παρουσιαστούν εκείνες μόνο οι εντολές που πρόκεται να χρησιμοποιηθούν. 

1.1 Περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας Scratch 2.0

Διευκρίνιση: 
Αναλυτική περιγραφή των χώρων του περιβάλλοντος εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεναρίου.

1.2 Περιγραφή του περιβάλλοντος σχεδίασης του Scratch 2.0

Διευκρίνιση: 
Αναλυτική περιγραφή των χώρων του περιβάλλοντος εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεναρίου

1.3 Ασκήσεις Κατανόησης - 1

Διευκρίνιση: 
Σύρετε και αφήνετε στην κατάλληλη θέση το αντικείμενο.

1.4 Ασκήσεις Κατανόησης - 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)