Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη με Lego Mindstroms NXT

40 λεπτά

Εκμαίευση ερωτήσεων - Παρουσιάση στους μαθητές

Α. Εκμαίευση ερωτήσεων

     1. Τι ονομάζεται:
         α) Στατική τριβή.
         β) Τριβή ολίσθησης.
         γ) Γωνία τριβής.

     2. Ποιος είναι ο τύπος του συντελεστή ολίσθησης.

     3. Είναι πάντα απαραίτητη η τριβή;

Β. Πρόταση αρχικών υποθέσεων ή προβλέψεων

Δίνουμε στους μαθητές σαν άσκηση να αποδείξουν ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης δίνεται από τον τύπο μ=εφφτ (το θεωρητικό κομμάτι του Εργαστηριακού Οδηγού - σελ.74 από το Διδακτικό Πακέτο Φυσικής Α' ΓΕΛ/ΕΠΑΛ - Γενικής Παιδείας).

Γ. Προσομείωση

Ο καθηγητής παρουσιάζει με τον βιντεοπροβολέα την προσομοίωση (http://seilias.gr/images/stories/myvideos/metrisiSintelestiTribis.swf), και ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν πώς μεταβάλλονται οι συνιστώσες του βάρους καθώς αυξάνει την γωνία του κεκλιμένου επιπέδου, να εντοπίσουν την γωνία τριβής και με μία αριθμομηχανή να υπολογίσουν τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

 

 

Μέτρηση Συντελεστή Τριβής Ολίσθησης

Διευκρίνιση: 
Η ιστοσελίδα είναι η προσομείωση που αναφέρεται στην 1η διδακτική ώρα.
Σχόλιο: 
Απαιτείται υπολογιστής συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)