Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

10 λεπτά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας τους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, την ικανότητα τους στην επιλογή και απομόνωση των πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και από το τελικό προϊόν που θα δημιουργήσουν.

Επιπλέον θα ελέγξουμε αν πετύχαμε του στόχους διδασκαλίας μας με μικρό κριτήριο αξιολόγησης αντικειμενικού κλειστού τύπου με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού https://scratch.mit.edu/projects/60404540/#fullscreen

Κριτήριο Αξιόλογησης

Σχόλιο: 
https://scratch.mit.edu/projects/60404540/#fullscreen
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)