Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

40 λεπτά

ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Φύλλα Εργασίας

Ο καθηγητής μοιράζει στις ομάδες της τάξης το υλικό της επεξεργασίας (δηλαδή ένα φύλλο εργασίας) τονίζοντας πως η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 15΄για την επεξεργασία και 5΄για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

Βιογραφικό Σημείωμα του αποστόλου Παύλου

Κείμενο του βιβλίου των Πράξεων

Σχετική Ιστοσελίδα

Σχετική Ιστοσελίδα

Σχετική Ιστοσελίδα

Κείμενο του βιβλίου των Πράξεων

Διαδραστικός χάρτης των αποστολικών περιοδειών του αποστόλου Παύλου

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)