Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

10 λεπτά

ΦΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Βλέπουμε στο χάρτη που υπάρχει στο διαδίκτυο http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/73/592,2124/images/imgA8_1.jpg τις ιεραποστολικές περιοδείες του απ. Παύλου και παρουσιάζουμε τις υπο-ενότητες του βιβλίου.

Οι περιοδείες του αποστόλου Παύλου

Διευκρίνιση: 
παρουσιάζονται στους μαθητές το σύνολο των αποστολικών περιοδειών καθώς και τα μέρη απο τα οποία πέρασε
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)