Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

5 λεπτά

ΦΑΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Με τη βοήθεια του διαδικτύου βάζουμε να ακούσουν οι μαθητές το απολυτίκιο του αποστόλου Παύλου και να δουν την παρουσίαση του παρακάτω συνδέσμου:

(https://www.youtube.com/watch?v=hNWDd7qvNH4).

Κατόπιν ρωτάμε τους μαθητές για ποιο πρόσωπο μιλάει ο παραπάνω ύμνος και τι σκέφτονται όταν ακούν το όνομα Απόστολος Παύλος ενώ ταυτόχρονα τους δείχνουμε την εικόνα του αποστόλου Παύλους με τη βοήθεια των εικόνων του Google

(http://www.byzarticon.gr/images/stories/photogallery/agioi/SAINT_PAUL.jpg)

Καταγράφουμε τις λέξεις που θα μας πουν στον πίνακα ξεχωρίζοντας αυτές που έχουν σχέση με την ενότητά μας (π.χ. Εβραίος, Επιστολές, Περιοδείες, Διώκτης, Μεταστροφή κ.α.)   

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το στόχο του διδακτικού σεναρίου που είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και το έργο του αποστόλου Παύλου.

Το απολυτίκιο του αποστόλου Παύλου

Εικόνα του αποστόλου Παύλου

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)