Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πολυώνυμα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο υπηρετεί τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών για τα μαθηματικά της Β Λυκείου (όπως περιγράφεται από την ΥΑ 2861, ΦΕΚ 1342Β 1999). Συγκεκριμένα αναφέρεται στο μάθημα της Άλγεβρας (Μαθηματικά Γενικής παιδείας). Εναρμονίζεται με το ΑΠΣ και συνάδει µε τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την συνεργασία και την αλληλεπίδραση µε τους συμμαθητές τους και στην συνέχεια µε τον διδάσκοντα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΕΚ 1342Β 1999

Βιβλίο Άλγεβρας Β' Λυκείου

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα μαθηματικά είναι ο χειρισμός των πολυωνύμων και των πολυωνυμικών συναρτήσεων. Στο παρόν σενάριο οι μαθητές αναγνωρίζουν τα πολυώνυμα και κάνουν πράξεις με αυτά. Επίσης μαθαίνουν να εκτιμούν πιθανές ρίζες ενός πολυωνύμου (κάτι που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στις πολυωνυμικές εξισώσεις).

Το διδακτικό σενάριο επικεντρώνει ιδιαίτερα στην κατανόηση της λειτουργίας της διαίρεσης πολυωνύμων. Οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες όσον αφορά την διαίρεση γενικά και με τον παράγοντα (x-ρ) ειδικότερα, τη σημασία και τις δυνατότητες της διαίρεσης αυτής και τη βοήθεια που προσφέρει το σχήμα Χόρνερ το οποίο ανακαλύπτουν οι ίδιοι με βιωματική παρατήρηση της διαίρεσης.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Μέσα απ' το σενάριο αυτό ανακαλύπτουν τις δυσκολίες που προκύπτουν στις διάφορες φάσεις της διαίρεσης (π.χ. όταν ελλείπει ένας παράγοντας) και καθοδηγούνται στο να βρουν τρόπους αντιμετώπισής τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση Πολυωνύμων- Δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο Η/Υ ή στην τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και φύλλου εργασίας
45 λεπτά
Φάση 2: Θεωρία Διαίρεση πολυωνύμων - Εφαρμογή
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο Η/Υ ή στην τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και φύλλου εργασίας
30 λεπτά
Φάση 3: Θεωρία σχήμα Horner- Δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο Η/Υ ή στην τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και φύλλου εργασίας
15 λεπτά
Φάση 4: Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο Η/Υ ή στην τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και φύλλου εργασίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. • Αναγνωρίζουν μονώνυμα και πολυώνυμα (βαθμός, ρίζες) και κάνουν πράξεις μ’ αυτά (Γνώσεις)
  2. • Ανακαλύπτουν τη διαίρεση πολυωνύμων, πειραματίζονται μαζί της, εντοπίζουν ρίζες (Δεξιότητες)
  3. • Εκτιμούν τη διαίρεση πολυωνύμων, την εφαρμόζουν, δικαιολογούν αν ένας αριθμός είναι ρίζα (Στάσεις)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πολυώνυμα
ρίζα πολυωνύμου
διαίρεση πολυωνύμων
σχήμα Horner
σχήμα Χόρνερ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Χώρος διεξαγωγής του σεναρίου είναι το εργαστήριο υπολογιστών ή η σχολική τάξη με τη χρήση φορητού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και φύλλων εργασίας.
Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Μαλλιαρός (Εκπαιδευτικός)