Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Αρχικά οι μαθητές κατανοούν τη συνδεσμολογία, τη λειτουργία και τις διαφορές των συγκριτών τάσης με αναστροφή και χωρίς αναστροφή.

Στη συνέχεια εμβαθύνουν με την ενεργητική τους συμμετοχή μέσω υλοποίησης του κυκλώματος σε πρόγραμμα προσομοίωσης ή σε breadboard.

Τέλος, με τα ερωτήματα της φάσης αναστοχασμού ελέγχουν το ποσοστό εμπέδωσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης και καλύπτουν πιθανές απορίες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν ψηφιακό σενάριο έχει ως κύριο στόχο, οι μαθητές να κατανοήσουν τη δομή (συνδεσμολογία) και τη λειτουργία ενός συγκριτή τάσης, με αναστροφή ή χωρίς αναστροφή, με συμμετρική ή ασύμμετρη τροφοδοσία, βασισμένου σε ένα Τελεστικό Ενισχυτή.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Φ1-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Συνδεσμολογία και λειτουργία
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα διδασκαλίας
25 λεπτά
Φάση 2: Φ2-ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προσομοίωση στον υπολογιστή
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο με υπολογιστές (ή εργαστήριο ηλεκτρονικών)
10 λεπτά
Φάση 3: Φ3-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Όλα όσα μάθαμε!
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο με υπολογιστές
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν βαθιά την λειτουργία του συγκριτή τάσης.
  2. Να μπορούν να διακρίνουν αν το κύκλωμα συγκριτή τάσης είναι με αναστροφή φάσης ή χωρίς αναστροφή.
  3. Να κατανοήσουν τη διαφορά στη λειτουργία του συγκριτή τάσης με συμμετρική ή ασύμμετρη τροφοδοσία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Συγκριτής τάσης
Τελεστικός ενισχυτής
Υλικοτεχνική υποδομή: 
υπολογιστής με πρόγραμμα προσομοίωσης του ηλεκτρονικού κυκλώματος ή breadboard με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και όργανα
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)