Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ατομικά τροχιακά

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σχήματα ατομικών τροχιακών και τρόποι συμπλήρωσης όταν προχωρούμε από τα απλούστερα στοιχεία (z=1) σε συνθετότερα (z>1)

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η κατανόηση της νοητής ύπαρξης αυτών των χώρων, οι οποιοι δεν έχουν πραγματική υπόσταση, και η αντίληψη της δόμησης των ατόμων των στοιχείων του περιοδικού πίνακα με μια σύγχρονη απλή προσέγγιση.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
λεπτά
Φάση 1: ανάπτυξη του θέματος
Χώρος Διεξαγωγής:
20 λεπτά
Φάση 2: παρουσίαση power point
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα με δυνατότητα προβολής (εργαστήριο Χημείας, πληροφορικής κλπ.)
λεπτά
Φάση 3: εικόνες ατομικών τροχιακών
Χώρος Διεξαγωγής:
20 λεπτά
Φάση 4: τρόποι συμπλήρωσης τροχιακών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής, ή όποια άλλη αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο διαθέτει υπολογιστή, προβολέα και κατά προτίμηση διαδραστ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. - Διεύρυνση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών με ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών
  2. -Κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσης των στιβάδων
  3. -κατανόηση των πιθανοχώρων που προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Schrondinger
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
τροχιακά
ελάχιστη ενέργεια
Κύριος κβαντικός αριθμός
Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός
Μαγνητικός κβαντικός αριθμός
Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου
απαγορευτική αρχή Pauli
Αρχή ελάχιστης ενέργειας
κανόνας του Hund
περιοδικός πίνακας
δομή ατόμου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστής, προβολέας, οθόνη,
Δημιουργός Σεναρίου: Αριστοτέλης Λεβεντέας (Εκπαιδευτικός)