Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το μουσείο ζωντανεύει

45 λεπτά

Αξιοποίηση υλικού, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στην τρίτη και τελευταία φάση του διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές έχοντας επιστρέψει στο χώρο του σχολείου, οργανώνουν το υλικό τους. Ψηφιοποιούν τις σημειώσεις τους και τις ζωγραφιές τους. Με τη βοήθεια των φωτογραφιών, κατασκευάζουν πήλινα αντίγραφα των εκθεμάτων που ξεχώρισαν. Δημιουργούν έκθεση με τις δημιουργίες τους. Σχεδιάζουν ένα κυνήγι θησαυρού για άλλους μαθητές με βάση τα εκθέματα που υποθέτουν ότι θα εντυπωσιάσουν τους μελλοντικούς επισκέπτες του μουσείου. Φτιάχνουν ιστοσελίδα με το παραγόμενο ψηφιακό υλικό. Παρουσιάζουν την επίσκεψή τους στους μαθητές του σχολείου και στους γονείς. Τέλος, κάνουν αποτίμηση των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με την επίσκεψη στο μουσείο και συζητούν σχετικά με την αξία που έχει για το μαθητή να επισκεφτεί το μουσείο της Ακρόπολης αλλά και άλλα μουσεία. Κύρια εργαλεία της αξιολόγησης, πέραν της ανοιχτής συζήτησης είναι, πρώτον, κοινό έγγραφο που μοιράζονται, αλλά και έρευνα που γίνεται για όλους τους μαθητές για ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.

Επιμέρου Διδακτικοί στόχοι 3ης Φάσης

  1. Να ψηφιοποιήσουν το υλικό που συγκέντρωσαν κατά τη φάση 2 (γραπτές σημειώσεις, ζωγραφική) σε ψηφιακά βιβλία και ψηφιακές βιβλιοθήκες
  2. Να δημιουργήσουν παρουσιάσεις σε ψηφιακή μορφή με το υλικό από το μουσείο
  3. Να κατασκευάσουν ομοιώματα των αγαλμάτων ή των αγγείων ή των παραστάσεων που είχαν φωτογραφίσει στο μουσείο και να δημιουργήσουν μία έκθεση στο χώρο του σχολείου
  4. Να σχεδιάσουν ένα κυνήγι θησαυρού με τα εκθέματα του μουσείου για τους συμμαθητές επόμενων τάξεων που θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο μουσείο
  5. Να παρουσιάσουν το υλικό τους από την επίσκεψη στο υπόλοιπο σχολείο και στους γονείς
  6. Να οργανώσουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την αξία του μουσείου για την Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τον τουρισμό της
  7. Να δημιουργήσουν ιστοσελίδα με τις δράσεις τους και τις προτάσεις τους για μελλοντικές επισκέψεις άλλων σχολείων
  8. Να αξιολογήσουν το πρόγραμμα της επίσκεψης στο μουσείο
  9. Να προτείνουν δράσεις που δεν έγιναν και ήταν καλό να γίνουν
  10. Να αναθεωρήσουν  τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο επισκέπτονται ένα μουσείο

Σημειώνεται ότι, όπως είναι προφανές, όλες οι δράσεις διαρκούν παραπάνω από 45 λεπτά. Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός κάνει επιλογές το πώς θα αξιοποιήσουν οι μαθητές του το υλικό που έχουν συγκεντρώσει. Μπορεί να είναι η ψηφιοποίηση του υλικού και η δημιουργία ιστοσελίδας, το κυνήγι θησαυρού, η έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής, η παρουσίαση του υλικού σε κοινό (μαθητές και γονείς). Αυτό που είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθεί είναι οι δράσεις αξιολόγησης του προγράμματος από τους μαθητές μέσω της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης αλλά και των Φύλλων Εργασίας.

Τι έμαθα για την Ακρόπολη

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα

Κατασκευή με πηλό

Γνωρίζω αρκετά για το μουσείο;

Οι δράσεις μας - Αξιολόγηση

Προαιρετικό διαδραστικό βίντεο για την Αρχαία Αγορά

Ελέγξτε τι μάθατε για τη Ζωφόρο του Παρθενώνα

Διευκρίνιση: 
Δείτε τα βίντεο, απαντήστε στις ερωτήσεις, μοιραστείτε τις σκέψεις σας

Αξιολόγηση από τους μαθητές

Διευκρίνιση: 
Ο κάθε μαθητής αναφέρει τις εντυπώσεις του από τις δραστηριότητες.
Σχόλιο: 
Ο κάθε μαθητής αναφέρει τις εντυπώσεις του από τις δραστηριότητες. Ολοι οι μαθητές μοιράζονται τον κοινό χώρο που διατίθεται και μπορούν να μεταφορτώσουν φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία που επιβεβαιώνουν το κείμενό τους.
Δημιουργός Σεναρίου: Σταυρούλα Λαδά (Εκπαιδευτικός)