Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια

15 λεπτά

Αξιολόγηση - Εργασία στο σπίτι

Φύλλα Εργασίας

   Για την αξιολόγηση των μαθητών αλλά και της διδασκαλίας μας καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν το σταυρόλεξο που έχουμε δημιουγήσει με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Hot Potatoes 6.0.5. To σταυρόλεξο είναι αποθηκευμένο σε αρχείο " .html" στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή αλλά το μοιράζουμε και σε φύλλο εργασίας - φύλλο αξιολόγησης στις ομάδες των μαθητών.

Αναθέτουμε ομαδικές εργασίες με θέμα την ασθένεια που προκαλεί κάποιο βακτήριο. Για την υποστήριξη των εργασιών, κατευθύνουμε τους μαθητές να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: "Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω κάποιου φυλλομετρητή και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: www.edmodo.com/ . Να κάνετε εγγραφή ως μαθητής χρησιμοποιώντας κάποιον δικό σας (προσωπικό) κωδικό. Στη συνέχεια θα πληκτρολογήσετε τον κωδικό «a7yz2m» προκειμένου να συμμετέχετε στην ομάδα "Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο" που έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη των εργασιών σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα είναι απαραίτητο να έχετε προσκομίσει υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα σας την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή σας. Επίσης, η εγγραφή σας στην πλατφόρμα είναι ελεύθερη για 2 εβδομάδες. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, καθυστερήσετε να εγγραφείτε, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, αλλά θα περιμένετε να γίνει αποδεκτό το αίτημά σας για συμμετοχή στην ομάδα".

  

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)