Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια

30 λεπτά

Η δομή του προκαρυωτικού κυττάρου

Φύλλα Εργασίας

Ζητούμε από τους μαθητές να συνδεθούν στο διαδίκτυο (εφόσον η παρέμβαση λαμβάνει χώρα στην Αίθουσα Πληροφορικής) ή συνδεόμαστε στο διαδίκτυο. Ανοίγουμε έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση: http://mysciences-2010.blogspot.gr/2010/10/blog-post_3038.html (Τι είναι τα βακτήρια;). Καθοδηγούμε ώστε να επαναλάβουν τη διαδικασία με τη διεύθυνση: https://sites.google.com/site/bakthriologia/bakteria (Βακτήρια).

Αφού διαβάσουν τα σχετικά κείμενα, τους καλούμε να απαντήσουν  στις ερωτήσεις που ακολουθούν (δραστηριότητα 3).

 Κατευθύνουμε τους μαθητές ώστε να κατασκευάσουν πίνακα με τα χαρακτηριστικά (δομικά και λειτουργικά) των βακτηρίων. Τους καλούμε να συγκρίνουν την απάντησή τους με αυτή που έδωσαν στην Ερώτηση 1 της υπόθεσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)