Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το διδακτικό σενάριο, εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης από το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο. Πιο αναλυτικά στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Γενικού και του Τεχνολογικού Λυκείου για τη διδασκαλία της πληροφορικής ένας από τους στόχους που τίθεται είναι να επεκτείνουν οι μαθητές τη γενική πληροφορική παιδεία τους με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης. Άλλωστε στα πλαίσια αυτά προβλέπονται συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Το λογισμικό AppInventor μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές μαθησιακές δραστηριότητες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς κατασκευάστηκε για να διευκολύνει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από παιδιά και νέους αφού ο προγραμματισμός γίνεται με οπτικό τρόπο και η γλώσσα προγραμματισμού περιλαμβάνει διαισθητικό χειρισμό πολυμέσων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα περιγράψουμε μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο Γενικό και όσο και στο  Τεχνολογικό Λύκειο, εφόσον η δομή επιλογής αποτελεί διδακτικό αντικείμενο  στα μαθήματα και των 2 σχολικών βαθμίδων. Σκοπός του είναι η διδασκαλία στους μαθητές βασικών εννοιών σχετικών με τις δομές επιλογής «Εάν..τότε» και «Εάν.,.τότε … αλλιώς». Οι μαθητές εργαζόμενοι ατομικά ή σε ομάδες 2‐3 μαθητών (ανάλογα την διαθεσιμότητα του εργαστηρίου Πληροφορικής). Οι μαθητές μέσω και των δραστηριοτήτων τους προσπαθούν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην έννοια της δομής επιλογής. Οι μαθητές θα υλοποιήσουν τη σχεδίαση της εφαρμογής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Α΄ Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνη
Χώρος Διεξαγωγής: ΣχολικόΕργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 2: Προσθήκη αντικειμένων και εφαρμογή στα κινητά
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. • Να διακρίνουν το τμήμα της σχεδίασης και να μπορείτε να τοποθετείτε αντικείμενα (Components) πάνω
  2. • Να διακρίνουν το τμήμα των εντολών και να τοποθετούν τις εντολές των διαφόρων αντικειμένων στην π
  3. • Να τοποθετήσουν τις ενέργειες αυτές με τη σωστή σειρά εκτέλεσης
  4. • Να δημιουργούν μεταβλητές
  5. • Να εκτελέσουν την εφαρμογή που δημιούργησαν στην φορητή τους συσκευή ή στον ενσωματωμένο προσομ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
App Inventor
Διδασκαλία Προγραμματισμού
Δημιουργία Εφαρμογών
κινητές συσκευές
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η διδασκαλία θα υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά είτε σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ενδεχόμενα ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιτρέψει σε όσους μαθητές το επιθυμούν και διαθέτουν, να φέρουν και να συνδέσουν με τον υπολογιστή τους το κινητό τους τηλέφωνο με λειτουργικό Android, για μεγαλύτερη ταχύτητα και αληθοφάνεια στην εκτέλεση των προγραμμάτων σε σχέση με τη χρήση του προσομοιωτή.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)