Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est

45 λεπτά

γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα-εμπέδωση

Φύλλα Εργασίας

Στη διάρκεια αυτής της φάσης οι μαθητές ασχολούνται με την γραμματική και το συντακτικό του κειμένου. Βασικό αντικείμενο γραμματικής διδασκαλίας είναι η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα στην ενεργητική και την παθητική φωνή και οι προστακτικές ρημάτων με ιδιαιτερότητες, ενώ σε επίπεδο συντακτικού οι μαθητές θα μάθουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η απαγόρευση στα λατινικά και ο προσδιορισμός του χρόνου.Οι ασκήσεις θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
 

Declinatio secunda, quarta et quinta

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΛΑΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)