Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο Τιμητής : Carthago delenda est

45 λεπτά

γλωσσική επεξεργασία - κατανόηση - μετάφραση

Φύλλα Εργασίας

Στόχος αυτής της φάσης είναι η προσπέλαση του κειμένου, η γλωσσική επεξεργασία, η κατανόηση της σημασίας των λέξεων, η εμπέδωση του μηχανισμού της μετάφρασης και σε τελικό στάδιο η απόδοσή του σε δόκιμο λόγο στην νέα ελληνική.Ο Ρωμαίος ιστορικός παρουσιάζει το γεγονός σε ευθύ λόγο, για να μεταδώσει στους αναγνώστες του το πάθος του Κάτωνα για την εξαφάνιση της Καρχηδόνας. Το κείμενο είναι γεμάτο με προστακτικές - επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη. Μετά και την μετάφραση οι μαθητές, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για την προσωπικότητα του Ρωμαίου Τιμητή της προηγούμενης διδακτικής ώρας, θα ολοκληρώσουν την άποψή τους για την μορφή του Κάτωνα και τα συμφέροντα της Ρώμης που εκείνος υπηρετούσε.

Το φύλλο εργασίας που δίνεται στους μαθητές περιλαμβάνει δραστηριότητες που σκοπό έχουν την απόδοση του λατινικού κειμένου στην ελληνική. Για λόγους οικονομίας χρόνου κάθε ομάδα επεξεργάζεται γλωσσικά και μεταφραστικά ένα μικρό κομμάτι του κειμένου και στο τέλος ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της μεταφραστικής προσπάθειας.

τα επιχειρήματα του Κάτωνα

η ρωμαϊκή φιλοπατρία

τα ερείπια της Καρχηδόνας

Σχόλιο: 
εικόνα από το διαδίκτυο

Καρχηδόνα

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΛΑΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)