Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

It's a matter of taste!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παίρνουμε μέρος σε ένα quiz γνώσεων, ανακαλούμε λεξιλόγιο που θα μας χρειαστεί για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή, επεξεργαζόμαστε ένα βίντεο και οργανώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνει συμμετέχοντας σε μια σειρά διαδραστικών ασκήσεων. Τέλος, συνθέτουμε μια συνταγή και δημιουργούμε ένα σύντομο προωθητικό βίντεο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γράψουν οι μαθητές μια συνταγή του τόπου τους στην αγγλική γλώσσα και να αυτοσχεδιάσουν για την παραγωγή ενός βίντεο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: What do you know about the Greek food in the past?
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
35 λεπτά
Φάση 2: A traditional Greek dish
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Be a chef!
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 4: Promoting my favourite dish
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να έρθουν σε επαφή με μια πτυχή της καθημερινής ζωής (μαγειρική τέχνη-διατροφή).
  2. Να είναι σε θέση να περιγράψουν τα στάδια προετοιμασίας και εκτέλεσης μιας συνταγής.
  3. Να συλλέξουν και να οργανώσουν απαραίτητα στοιχεία για να κάνουν ένα project.
  4. Να ανακαλέσουν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο και συντακτικές δομές κατάλληλες για το θέμα.
  5. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και χρήσης ψηφιακών μέσων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
kitchen
cooking
recipe
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Προβολικό μηχάνημα, Η/Υ, ψηφιακή κάμερα
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΦΤΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)