Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία Βίντεο στο School-Lab

20 λεπτά

Η γνώμη των αλλων

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση ζητάμε τη γνώμη εξωτερικών παρατηρητών για να βελτιώσουμε το έργο μας.

Οργανώστε μια προβολή του βίντεο μέσα στην τάξη και ζητήστε τη γνώμη των συμμαθητών σας.

Οι συμμαθητές συμπληρώνουν τον σχολιασμό και την αξιολόγησή τους  στο Φύλλου Εργασίας (Commenting_Evaluating) ακολουθώντας τις οδηγίες και τα κριτήρια όπως περιγράφονται .

Επεξεργαστείτε ξανά το βίντεο αξιοποιώντας τα σχόλια και τις προτάσεις τους σε συνδυασμό με τη γνώμη της ομάδας.


Το Φύλλο Εργασίας (Commenting_Evaluating) έχει βασιστεί και προσαρμοστεί καταλλήλως από

  • τις οδηγίες του Διαγωνισμού Κινηματογραφικής Κριτικής  (http://www.karposontheweb.org/)
  • τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχολικού Διαγωνισμού School Lab (www.school-lab.org)
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Παπαδημητρίου (Εκπαιδευτικός)