Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία Βίντεο στο School-Lab

30 λεπτά

Συγγραφή του σεναρίου

Στη φάση αυτή η ομάδα των μαθητών συγγράφει το σενάριο με την εμψύχωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού. 

Για να γράψουμε το σενάριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε storyboard ώστε να εικονογραφήσουμε τη ροή του σεναρίου.

Στο σενάριο θέτουμε τα πιο κάτω ερωτήματα σε 3 ενότητες, για να απαντηθούν στην ιστορία μας :

  • Πού και πότε; (χωροχρόνος / περιβάλλον)
  • Ποιός και γιατί; (ήρωας / χαρακτήρας)
  • Τι και πώς; (μύθος / δράση)

Η διαδραστική παρουσίαση στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την έννοια του σεναρίου, της δομής, της απεικόνισης και των κύριων αξόνων του.

Γράφοντας το σενάριο

Διευκρίνιση: 
Η διαδραστική παρουσίαση στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την έννοια του σεναρίου, της δομής, της απεικόνισης και των κύριων αξόνων του.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Παπαδημητρίου (Εκπαιδευτικός)