Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η διατροφή μας και ο τόπος διαμονής μας

30 λεπτά

Γεωγραφία και εικαστικά - Παραγωγικός χαρτης.

Φύλλα Εργασίας

Τα νήπια παρατηρούν τον παραγωγικό χάρτη της Ελλάδας στην παρεούλα. Αναπαράγουν το χάρτη με υλικά του νηπιαγωγείου (πχ φελό) και τον βάφουν με κάποια χρώματα, σύμφωνα με το γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, κόβουν από περιοδικά, εικόνες τροφίμων και τις τοποθετούν ανάλογα αντιπροσωπευτικά πάνω στο χάρτη.

Επίσης, γράφουν καρτέλες με τα ονόματα των προιόντων παραγωγής κάθε τόπου. Φτιάχνουν και διπλές καρτέλες, για να κατανοήσουν ότι πολλές περιοχές παράγουν ίδια προιόντα.

Στον υπολογιστή θα φτιάξουν τα φύλλα εργασίας, προκειμένου να εξοικειώνονται με τη χρήση του υπολογιστή ταυτίζοντας περιοχές της Ελλάδος με τα προιόντα παραγωγής τους και με τη χαρά που προσδίδει η χρήση του υπολογιστή στα νήπια, ακόμα και με απλές κινήσεις ρολαρίσματος.

Εν τέλει, τα νήπια επεξεργάζονται παιχνίδια πολλαπλών ερωτήσεων στον υπολογιστή και ταυτόχρονα, παρακολουθούν τη χρήση του διαδραστικού σημείου πάνω στο χάρτη. Διαδικασία διασκεδαστική που βοηθάει στον εμπλουτισμό γνώσεων (γνωστικών περιοχών αλλά και γεωγραφίας) και ταυτοχρόνως, αναπτύσει γλωσσική καλλιέργεια και φαντασία.

Παραγωγικός Χάρτης Ελλάδας

Διευκρίνιση: 
Τα νήπια παρατηρούν τον πραγματικό παραγωγικό χάρτη της Ελλάδας και μετά παίζουν παιχνίδια αναπαραγωγής και σύνθεσής του.
Σχόλιο: 
Τα νήπια συνεργάζονται για την αναπαραγωγή του χάρτη

Παραγωγή λαδιού

Σχόλιο: 
Οι σωστές απαντήσεις μπορεί να είναι παραπάνω από μία.

Παραγωγή προιόντων

Διευκρίνιση: 
Περιοχές που παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες λαδιού από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Συγκομιδή εσπεριδοειδών

Διευκρίνιση: 
Μετά την παρατήρηση του χάρτη απαντάνε τα νήπια σε ερωτήσεις μνήμης
Σχόλιο: 
Οι σωστές απαντήσεις μπορεί να είναι πάνω από μία.

Αμπέλια της Ελλάδας.

Διευκρίνιση: 
Αύξηση παρατηρητικότητας και παιχνίδια μνήμης.

Παραγωγή βαμβακιού

Διευκρίνιση: 
Άσκηση παρατήρησης του χάρτη της Ελλάδας.
Σχόλιο: 
Μόνο μία σωστή απάντηση.

Παραγωγή βαμβακιού

Διευκρίνιση: 
Τα νήπια βρίσκουν πάνω στο χάρτη περιοχές και μαθαίνουν τη χώρα μας καώς εξασκώνται και στον υπολογιστή
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)