Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η διατροφή μας και ο τόπος διαμονής μας

30 λεπτά

Ενεργοποίηση αρχικών γνώσεων.

Φύλλα Εργασίας

Τα νήπια θα τοποθετηθούν αναφορικά με τις γνώσεις που έχουν ήδη προσλάβει απέναντι στην υγιεινή διατροφή, έτσι ώστε να αξιολογηθεί το αρχικό επίπεδο των γνώσεων τους. Μπορούν να παρακολουθήσουν δύο βιντεάκια στον υπολογιστή του σχολείου που θα τους υπενθυμίσουν μερικά πράγματα αναφορικά με τη διατροφή.

Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνεται ο καταιγισμός ιδεών, οι ερωτήσεις - απαντήσεις, η παρουσίαση εποπτικού υλικού (εικόνες, φωτογραφίες, πίνακας κτλ) και στη συνέχεια, η αξιοποίηση φύλλων εργασίας. Έπειτα, μπορούν να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του δεύτερου φύλλου εργασίας στον υπολογιστή, έτσι ώστε να μαθαίνουν και τη χρήση του ποντικιού και γενικά του υπολογιστή ως διευκολυντικό εργαλείο της μάθησης.

Στη συνέχεια, μπορεί να υπάρξει σύνδεση της εργασίας της τάξης με την οικογένεια. Τα νήπια μπορούν να πάρουν ένα φύλλο εργασίας και στο σπίτι (το τρίτο), έτσι ώστε να ανταλλάξουν ιδέες αναφορικά με το θέμα που δούλεψαν και με την οικογένειά τους. Η οικογένεια,  με τη σειρά της μπορεί να αποστείλει πληροφορίες στο νηπιαγωγείο (πληροφορίες που θα εκτυπώσουν από το διαδίκτυο, αναφορικά με τα φαγητά που κάνουν καλό: στα κόκκαλα, στα μάτια, στη μνήμη κτλ).

Αυτή η αρχική φάση θα βοηθήσει την ενεργοποίηση ορισμένων γνώσεων των νηπίων, θα βελτιώσει την ποιότητά τους και θα εμπλέξει στη διαδικασία και την οικογένεια, θέμα μεγάλης σημασίας για την ομαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου και την ισόρροπη διαβίωση των νηπίων.

Υγιεινή διατροφή

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο έχει σχέση με την υγιείνη διατροφή και στοχεύει στην ενεργοποίηση των γνώσεων των νηπίων και στην υπενθύμιση των κανόνων υγιεινής διατροφής.
Σχόλιο: 
Τα βίντεο μπορούν να είναι αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας και τα νήπια να τα παρακολουθούν όσο συχνά θέλουν.

Πυραμίδα Διατροφής

Παιγνίδι μνήμης

Διευκρίνιση: 
Στόχος είναι η ενεργοποίηση των υπαρχόντων γνώσεων των νηπίων.
Σχόλιο: 
Τα νήπια παίζουν και συζητούν τις κατηγορίες των τροφών και ταυτόχρονα εξασκούν δεξιότητες για τη χρήση του Η/Υ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)