Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου

999 λεπτά

Λειτουργία, διορθώσεις

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές λειτουργούν το κυλικείο. Συντάσσουν το Φύλλο Βάρδιας ώστε να γνωρίζουν όλοι τη θέση και τις αρμοδιότητές τους. Κατασκευάζουν τα προϊόντα και τα πωλούν. Εκδίδουν χειρόγραφα τα παραστικά. Τηρούν Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Αποθήκης, Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων. Ενημερώνεται το Βιβλίο Εμπορεύματων για να γνωρίζουν πότε να ανανεώσουν τις α ύλες τους. Προμηθεύονται εκτός σχολείου τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες. Πλέον ελέγχουν τιμές, αναζητούν συμφέροντες προμηθευτές, αναζητούν πόρους, συγκρίνουν, φυλάττουν αποδείξεις, τις μελετούν. Η εμπορική, επιχειρηματική και πελατειακή καθημερινότητα γίνεται πεδίο μελέτης.

Το αρχικό κεφάλαιο δίνεται απο τον εκπαιδευτικό και του επιστρέφεται στη λύση της επιχείρησης με την εκκαθάριση. Κεφάλαιο μπορεί να βρεθεί και απο τους μαθητές-μετόχους ή άλλους σχολικούς πόρους.

Λειτουργία κυλικείου

Φύλλα Εργασίας

Αποδείξεις - Έσοδα - Έξοδα

Κάρτες Ερωτήσεων

Ισολογισμός

Μορφές Ισολογισμού

Παραδείγματα οικονομικών πράξεων που δεν τροποποιούν την καθαρή περιουσία

Διευκρίνιση: 
Μελέτησε προσεκτικά

Λογαριασμοί

Όροι τήρησης λογαριασμών

Σχέση Ισολογισμού και Λογαριασμών

Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε. Γ. Λ. Σ)

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε με προσοχή
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)