Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία και διαχείριση σχολικού κυλικείου

450 λεπτά

Business plan, προμήθεια, κοστολόγηση, εργατικά

Φύλλα Εργασίας

Αφού γνωρίσουν πως λειτουργεί μια ατομική επιχείρηση, συντάσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) και ορίζεται το Καταστατικό της επιχείρησης. Η εκκίνηση γίνεται με ασκήσεις που άπτονται της πραγματικότητας. Παρουσιάζονται τα βήματα σύνταξης του business plan, γίνεται SWOT analysis για τα δυνατα σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και απειλές του εγχειρήματος (Streangth, Weakness, Opportunities, Threats), Οι μαθητές γνωρίζουν ότι οι ατομικές επιχειρήσει δεν συντάσσουν καταστατικό αλλά αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος και στους εργαζομένους τις επιχείρησης. Επίσης, συναποφασίζονται οι ρόλοι, συντάσσεται το έγγραφο Βαρδιών, ενημερώνεται το Βιβλίο Παγίων με τα είδη που διατίθεται κάθε μαθητής να παραχωρήσει στην επιχείρηση, ενημερώνεται το Βιβλίο Εμπορευμάτων ώστε να γνωρίζουν όλοι τις α ύλες που υπάρχουν στην αποθήκη, γίνεται η κοστολόγηση των εμπορευμάτων σε ειδικό έντυπο (όχι αυθαίρετα) και ορίζεται το ποσοστό κέρδους. 

Δημιουργείται ομάδα στο Facebook όπου οι μαθητές συζητούν μόνο για το project, ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες, γνώμες. 

Business Plan

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να αναζητήσετε επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο

Τα πάντα για τη σύνταξη του Business Plan

Διευκρίνιση: 
Εξερεύνησε το site, θα βρεις πολλές πληροφορίες που θα τις χρειαστούμε στο Project μας.

Φύλλα εργασίας

Ενεργητικό ή Παθητικό;

Έσοδα - Έξοδα

Διευκρίνιση: 
Για μελέτη

Ισότητα λογιστικής

SWOT Ανάλυση

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε πώς θα κάνουμε swot ανάλυση στην τάξη
Σχόλιο: 
για οτιδήποτε ανοίξτε θέμα στην "εκπαιδευτική Πύλη"

Απογραφή

Είδη Απογραφής

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Προσδιοριστικοί παράγοντες αποτελέσματος

Προσδιορισμός του Αποτελέσματος Χρήσης

Διευκρίνιση: 
Μελέτησε προσεκτικά

Ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων

Διευκρίνιση: 
Μελέτησε προσεκτικά

Άσκηση με εγγραφές

FIFO

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)