Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

5 λεπτά

Τελικό συμπέρασμα

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 1 και τους ζητά να το συμπληρώσουν.

Τελικό συμπέρασμα

Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)