Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

15 λεπτά

Δουλεύοντας με τα αυτοσχέδια εργαλεία

Φύλλα Εργασίας

Οι ομάδες επανασυγκροτούνται όπως ήταν στη ΦΑΣΗ 2. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει στη διάθεσή της ένα "αντιδραστήρα", 10 λευκά μπαλλάκια και 10 πορτοκαλί μπαλάκια όπως κατασκευάστηκαν στη ΦΑΣΗ 2. Επίσης πρέπει να έχει φωτοτυπίες του ΦΕ1 σε επαρκή αριθμό.

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξηγήσει την καλή χρήση των εργαλείων για την αποφυγή ζημιών.

Ζητάει από τους μαθητές να εργαστούν σύμφωνα με το Φύλλο Εργασίας 1.

Ερώτηση 1

Ο "αντιδραστήρας" σε λειτουργία

Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)