Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

20 λεπτά

Δουλεύοντας με προσομοιώσεις

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να είναι ανοικτοί οι υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής και να έχει σε επαρκή ποσότητα φωτοτυπίες του ΦΕ1. Τοποθετεί τους μαθητές ανά 2 (ή κατά την κρίση του) σε κάθε υπολογιστή και τους ζητά να εργαστούν σύμφωνα με το Φύλλο Εργασίας 1.

Προσομοίωση χημικών αντιδράσεων

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

Ερώτηση 3

Ερώτηση 4

Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)