Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Υπάρχει ένα χάσμα που δυσκολεύει την κατανόηση των χημικών φαινομένων. Το χάσμα μακροεπίπεδο – μικροεπίπεδο ή το χάσμα ανάμεσα στην μακροσκοπική αντίληψη της ύλης και την μικροσκοπική θεώρησή της. Ο C. A. Coulson στη μονογραφία του "Το σχήμα και η δομή των μορίων" τονίζει: «Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά ενός μορίου, μέχρις ότου μάθει τη δομή του, δηλαδή το μέγεθος, το σχήμα και τη φύση των δεσμών του».

Με το σενάριο αυτό χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τη σωματιδιακή δομή της ύλης και ότι τα χημικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των δομικών σωματιδίων (άτομα, μόρια) των ουσιών που οδηγούν σε νέες δομές.

Τα παραδοσιακά διδακτικά μέσα αφορούν στην κατασκευή ατομικών και μοριακών μοντέλων και ενός "χημικού αντιδραστήρα" με απλά υλικά, ενώ τα σύγχρονα διδακτικά μέσα αφορούν τη χρήση ΤΠΕ για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να βοηθήσει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της μακροσκοπικής αντίληψης της ύλης και της μικροσκοπικής θεώρησής της και να κατανοήσουν ότι τα χημικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα δομικών αλλαγών της ύλης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση - Περίπατος στο διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φ.Ε ή αίθουσα διδασκαλίας
20 λεπτά
Φάση 2: Κατασκευή εργαλείων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φ.Ε ή αίθουσα διδασκαλίας
20 λεπτά
Φάση 3: Δουλεύοντας με προσομοιώσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: Δουλεύοντας με τα αυτοσχέδια εργαλεία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή εργαστήριο Φ.Ε
5 λεπτά
Φάση 5: Τελικό συμπέρασμα
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος προηγούμενης φάσης
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η ύλη αποτελείται από δομικά σωματίδια (άτομα, μόρια)
  2. Να αντιληφθούν οι μαθητές τα χημικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των δομικών στοιχείων
  3. Να εξασκηθούν οι μαθητές στην κατασκευή διδακτικών εργαλείων και να αντιληφθούν τη σημασία τους
  4. Να εξασκηθούν οι μαθητές στη χρήση διαδικτύου και να αντιληφθούν τη διδακτική σημασία του
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δομή ύλης
άτομα
μόρια
χημικές αντιδράσεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
υπολογιστής, διαδίκτυο, προβολικό μηχάνημα, απλά υλικά (μπαλάκια πιγκ-πογκ, μαγνήτες, πλαστικά δοχεία)
Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)