Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Με ληρολογήματα και χαϊκού στης φαντασίας τα στενά και στις γωνιές του παιδικού νου»

240 λεπτά

Αξιολόγηση προγράμματος Φιλαναγνωσίας

Φύλλα Εργασίας

Η τελευταία φάση του σεναρίου συμπεριέλαβε τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος Φιλαναγνωσίας, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης της κεκτημένης γνώσης στο πλαίσιο διενέργειας της καλοκαιρινής γιορτής λήξης του Νηπιαγωγείου. Ειδικότερα για την αξιολόγηση του προγράμματος, η Δομημένη Ιεραρχική Ανάλυση (μοντελοποίηση) του προγράμματος που παρουσιάζεται στο παρόν σενάριο ως Φύλλο Εργασίας (βλ.δίπλα το επισυναπτόμενο αρχείο pdf) συμπεριέλαβε τους γενικούς σκοπούς, τους περιορισμούς, τις εισδοχές και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος, ενώ αναλυτικά διαγράμματα επιχείρησαν να εξηγήσουν α. τις βασικές δραστηριότητες-φάσεις του προγράμματος, β.τις δραστηριότητες προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος, γ.την ετοιμασία των απαιτούμενων εποπτικών υλικών και του εκπαιδευτικού υλικού, δ. τις δραστηριότητες εφαρμογής του προγράμματος εντός σχολικής τάξης, ε. τις δραστηριότητες επέκτασης και διάχυσης της κεκτημένης γνώσης και στ. τη συνολική εικόνα του προγράμματος.

Τέλος, έχουν συμπεριληφθεί ακολούθως τα ηχητικά αποσπάσματα από την καλοκαιρινή γιορτή του Νηπιαγωγείου που αφορούν το αφιέρωμα στα χαϊκού και τα ληρολογήματα που διαπραγματευτήκαμε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Αρχείο ήχου (πρώτο απόσπασμα καλοκαιρινής γιορτής Νηπιαγωγείου)

Σχόλιο: 
Για λόγους προστασίας των προσωπκών δεδομένων των παιδιών, το βίντεο μεταμορφώθηκε σε αρχείο ήχου mp3. Συμπεριλαμβάνει το απόσπασμα της καλοκαιρινής γιορτής που αναφέρεται στα χαϊκού και τα ληρολογήματα

Αρχείο ήχου με χαϊκού (δεύτερο απόσπασμα καλοκαιρινής γιορτής Νηπιαγωγείου).

Σχόλιο: 
Για λόγους προστασίας των προσωπκών δεδομένων των παιδιών, το βίντεο μεταμορφώθηκε σε αρχείο ήχου mp3. Συμπεριλαμβάνει το απόσπασμα της καλοκαιρινής γιορτής που αναφέρεται στα χαϊκού και τα ληρολογήματα
Δημιουργός Σεναρίου: Σουλτάνα Μάνεση (Εκπαιδευτικός)