Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Με ληρολογήματα και χαϊκού στης φαντασίας τα στενά και στις γωνιές του παιδικού νου»

40 λεπτά

Κατανόηση της δομής ενός ληρολογήματος (limerick).

Στη δεύτερη φάση υλοποίησης του παρόντος σεναρίου, έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν τα παιδιά τη δομή ενός ληρολογήματος. Η επανάληψη της ανάγνωσης των 8 τετράστιχων και κυρίως η επεξεργασία των 3 εικονόλεξων (βλ.σχετικά τα Διαδραστικά Εργαλεία της πρώτης φάσης του σεναρίου) έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν τον τρόπο που συγκεκριμένες λέξεις επανεμφανίζονται σε κάθε ληρολόγημα. Συγκεκριμένα, εντόπισαν το ρήμα "ήταν" στον πρώτο στίχο κάθε ληρολογήματος, την αναφορική αντωνυμία "που" στον δεύτερο στίχο, τον αντιθετικό σύνδεσμο "μα" στον τρίτο στίχο και τέλος τον συμπλεκτικό σύνδεσμο "και" στον τέταρτο στίχο. Υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση αυτή λειτούργησε το φύλλο εργασίας που σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό της τάξης (βλ. παρακάτω), όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα στο πλαίσιο μικρών ομάδων εργασίας να σκεφτούν ενδεχόμενες φράσεις για να συμπληρώσουν τον κάθε στίχο του "δικού τους" ληρολογήματος. Η εκπαιδευτικός έγραφε στις διαθέσιμες γραμμές του φύλλου εργασίας τις σκέψεις της κάθε ομάδας και ακολούθως τα μέλη της ομάδας απέδιδαν εικαστικά όπως ήθελαν το ληρολόγημα. Στο τέλος της παρούσας φάσης, τα ληρολογήματα των ομάδων διαβάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά ήταν σε θέση να διακρίνουν ότι στον πρώτο στίχο του ληρολογήματος γίνεται αναφορά μιας τοποθεσίας (γεωγραφικής περιοχής, πόλης, κωμόπολης ή χωριού), η οποία επανέρχεται στον τέταρτο στίχο. Το γεγονός αυτό το αξιοποίησε η πλειοψηφία των ομάδων εργασίας και τα παιδιά έτειναν να χρησιμοποιούν στα ληρολογήματά τους είτε τις ονομασίες της ιδιαίτερης πατρίδας των γονιών τους, είτε την περιοχή μόνιμης κατοικίας τους.
 

Φτιάχνουμε και ζωγραφίζουμε τα δικά μας ληρολογήματα.

Δημιουργός Σεναρίου: Σουλτάνα Μάνεση (Εκπαιδευτικός)