Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Με ληρολογήματα και χαϊκού στης φαντασίας τα στενά και στις γωνιές του παιδικού νου»

120 λεπτά

Γνωριμία με τα ληρολογήματα του Γιώργου Σεφέρη.

Στην πρώτη φάση της γνωριμίας και της εξοικείωσης των παιδιών με τα ληρολογήματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάστηκαν από την εκπαιδευτικό της τάξης 8 από τα 20 ληρολογήματα που συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή "Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά". Ακολούθως (σε επόμενη διδακτική ώρα), αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό που σχεδίασε η εκπαιδευτικός της τάξης για την καλύτερη κατανόηση της δομής των ληρολογημάτων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε μορφή εικονόλεξου τρία από τα 8 ληρολογήματα που είχαν διαβαστεί στο προηγούμενο στάδιο της παρούσας φάσης (βλ.παρακάτω). Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο και το νόημα του κάθε ληρολογήματος, ενώ ιδιαίτερη ήταν η εντύπωση που δημιουργήθηκε στα παιδιά από την πρωτότυπη ασπρόμαυρη και μάλλον "παιδική" εικαστική αποτύπωση των ληρολογημάτων από τον Γιώργο Σεφέρη. Τέλος, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ενδεχόμενες απορίες σχετικές με το λεξιλόγιο των ληρολογημάτων, αλλά και τις προτιμήσεις τους για εκείνα από τα ληρολογήματα που τους άρεσαν περισσότερο ή βρήκαν περισσότερο αστεία.

Ήτανε μια κοπέλα απ'τη Σάμο: ληρολόγημα του Γιώργου Σεφέρη

Ήτανε μια κοπέλα στο Καλαμάκι: ληρολόγημα του Γιώργου Σεφέρη

Ήτανε μια κοπέλα απ'τον Πόρο: ληρολόγημα του Γιώργου Σεφέρη

Δημιουργός Σεναρίου: Σουλτάνα Μάνεση (Εκπαιδευτικός)