Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανατολικό Ζήτημα και η κρίση στα Βαλκάνια

45 λεπτά

Μ. Δυνάμεις, μικροί λαοί και μεγάλες επιδιώξεις

Φύλλα Εργασίας

Oι μαθητές θα πληροφορηθούν για τις αντικρουόμενες εθνικές διεκδικήσεις των υπόδουλων βαλκανικών λαών κατά το 19ο αιώνα και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής. Αυτές προκάλεσαν τελικά ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα ως Ανατολικό Ζήτημα και μια εκρηκτική κατάσταση στα Βαλκάνια, η οποία λύθηκε τελικά με πολεμικές αναμετρήσεις. 

Το Ανατολικό Ζήτημα

Τι ήταν το Ανατολικό Ζήτημα

Το κουβάρι του Ανατολικού Ζητήματος

Βαλκάνια-19ος αιώνας: ο χώρος των αντικρουόμενων επιδιώξεων και συμφερόντων

Διευκρίνιση: 
Μετακινήστε τα βέλη και ταιριάξτε τα με τις επιδιώξεις των διαφόρων λαών όσον αφορά τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (πράσινο χρώμα).
Σχόλιο: 
Εξαιτίας των αντικρουόμενων επιδιώξεων των Μεγάλων Δυνάμεων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατάφερε να ζήσει μερικές ακόμη δεκαετίες.

Οι επιδιώξεις προκαλούν κρίση

Δημιουργός Σεναρίου: Απόστολος Καλέμας (Εκπαιδευτικός)