Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανατολικό Ζήτημα και η κρίση στα Βαλκάνια

45 λεπτά

Οθωμανική Αυτοκρατορία: Κράτος υπό διάλυση

Φύλλα Εργασίας

Για την εισαγωγή στο θέμα και την πρόκληση του ενδιαφέροντος , ζητάμε από τα παιδιά να εντοπίσουν στο χάρτη τα σημερινά βαλκανικά κράτη και θα πάρουν μερικές βασικές πληροφορίες για την ίδρυσή τους. Θα παρακολουθήσουν τις αλλαγές στα σύνορα που οδήγησαν στο σημερινό χάρτη των Βαλκανίων, για να προβληματιστούν για το θέμα. Θα γνωρίσουν την κατάσταση που επικρατούσε στην Οθωμανική αυτοκρατορία κατά την εποχή αυτή, για  την παρακμή της και τις αιτίες της.

Τα Βαλκάνια σήμερα

Τα Βαλκάνια από το 1800 μέχρι το 2008

Διευκρίνιση: 
Τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή, στην οποία κατά τη διάρκεια του παρελθόντος, έγιναν πολλοί πόλεμοι και υπήρξαν πολλές αλλαγές συνόρων μεταξύ των λαών που τα κατοικούν.

Η Οθωμανική αυτοκρατορία καταρρέει

Δημιουργός Σεναρίου: Απόστολος Καλέμας (Εκπαιδευτικός)