Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι ανακαλύψεις

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα διευρευνήσει τις ανακαλύψεις του 15ου και 16ου αι. Οι μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που οδήγησαν σ' αυτές θα διευρευνήσουν και το σήμερα. Η αντίληψη οτι η τεχνολογία κάθε εποχής μπορεί να επιφέρει θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. Σε πολλές περιπτώσεις οι λόγοι και τα κίνητρα για νέες ανακαλύψεις ήταν και θα παραμείνουν τα ίδια.  Μέσα από ένα οπτικό - πολυμεσικό υλικό θα αντιληφθούν τις συνέπειες που έχουν επιφέρει αυτές οι ανακαλύψεις και οτι συγκεκριμένες μορφές συνέβαλαν σ' αυτό όπως: Μάρκο Πόλο, Βάσκο ντε Γκάμα, Κολόμβος, Μαγγελάνος.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές θα βιώσουν διερευνώντας τα κίνητρα και τις συνέπειες των ανακαλύψεων του 15ου  και 16ου αι. στον υπόλοιπο κόσμο. Θα γνωρίσουν κάποια τεχνολογικά μέσα της εποχής εκείνης όπως: πυξίδα, καραβέλα, πορτολάνος και αστρολάβος και οτι ακόμα και σήμερα με κάποια άλλα μέσα (πύραυλος, τηλεσκόπιο κ.ά.) συνεχίζονται οι ανακαλύψεις σε άλλους πλανήτες. Θα δουν και θα χαράξουν μόνοι τους τις πορείες των μεγάλων εξερευνητών Μάρκο Πόλο, Βάσκο ντε Γκάμα, Κολόμβου, Μαγγελάνου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Κίνητρα, μέσα και προϋποθέσεις ανακαλύψεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Εξερευνητές 15ου,16ου αι. - Σύγχρονες ανακαλύψεις
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Συνέπειες ανακαλύψεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν τους λόγους για εξερεύνηση νέων χωρών κατά το 15ο και 16ο αι.μ.Χ..
  2. Να γίνουν αντιληπτά τα τεχνολογικά μέσα της εποχής εκείνης που βοήθησαν στις ανακαλύψεις.
  3. Να γνωρίσουν τους ερευνητές Μάρκο Πόλο, Βάσκο ντε Γκάμα, Κολόμβο και Μαγγελάνο και μέχρι πού έφθασαν
  4. Να αντιληφθούν τις συνέπειες (θετικές και αρνητικές) που είχαν οι ανακαλύψεις.
  5. Να κατανοήσουν οτι ο άνθρωπος θα πρέπει να δείχνει αλληλεγγύη στο συνάνθρωπό του.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ανακαλύψεις
Κολόμβος
Βάσκο ντα Γκάμα
Μαγγελάνος
Μάρκο Πόλο
εξερευνητές
δρόμος του μεταξιού
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο. Βιντεοπροβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)