Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

45 λεπτά

Συντακτική επεξεργασία του κειμένου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές είναι τώρα χωρισμένοισε 3 ομάδες με διακριτούς ρόλους.

Η 1η ομάδα αναλαμβάνει το χωρισμό των προτάσεων (Κύριες-Δευτερεύουσες). Εντοπίζεισυνδέσμους που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις και αναφορικές αντωνυμίες. Εντοπίζει επίσης τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς κάθε μορφής.

Η 2η ομάδα εντοπίζει τα ρήματα, τα υποκείμενα και ό,τι συμπληρώνει τα ρήματα.

Η 3η ομάδα εντοπίζει τους ονοματικούς προσδιορισμούς, διακρίνοντάς τους σε ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους.

Για να εργαστούν χρησιμοποιούν:

  1. Το Διαδίκτυο (προτεινόμενη ιστοσελίδα)
  2. Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word)

 

  • Ελέγχουν τις γνώσεις τους στο συντακτικό παίζοντας ένα παιχνίδι, σχεδιασμένο από τη διδάσκουσα με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=4396   (Οι ασκήσεις βρίσκονται στο «Θέμα 10»)

 

  • Οι μαθητές όλων των ομάδων συμπληρώνουν ένα κοινό φύλλο εργασίας,  που θα είναι διαθέσιμο και στα Google Docs για αυτόματη διόρθωση από το διδάσκοντα

[ https://drive.google.com/drive/folders/0B-UBsqwyrhLyeFJEOEhFLWJwSU0]

Και στην ηλεκτρονική μας τάξη στο

[https://www.edmodo.com/home#/group?id=14416241&sub_view=folders]

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)