Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

45 λεπτά

Γραμματική επεξεργασία του κειμένου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, χωρισμένοι ήδη σε 4 ομάδες, ταξινομούν τα κλιτά μέρη του λόγου (ρήματα-ουσιαστικά-επίθετα-αντωνυμίες) ανάλογα με την κλίση και τις συζυγίες που ανήκουν.

Η 1η ομάδα εντοπίζει τα ουσιαστικά της α’ κλίσης, τα ρήματα της α’ συζυγίας και τα επίθετα και τις αντωνυμίες του κειμένου που κλίνονταισύμφωνα με την α’ κλίση.

Αντίστοιχα η 2η ομάδα εντοπίζει τα ουσιαστικά της β’ κλίσης, τα ρήματα της β’ συζυγίας και τα επίθετα και τις αντωνυμίες του κειμένου που κλίνονταισύμφωνα με τη β’ κλίση, η 3η ομάδα τα ουσιαστικά της γ’ κλίσης, τα ρήματα της γ’ συζυγίας και τα επίθετα του κειμένου που κλίνονταισύμφωνα με τη γ’ κλίση και η 4η ομάδα τα ουσιαστικά της δ’ και ε’κλίσης και τα ρήματα της δ’ συζυγίας και τα βοηθητικά.

Για την ταξινόμησή τους χρησιμοποιούν:

  1.  το πρόγραμμα Xmind  για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη
  2. το  πρόγραμμα Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. τα Google Docs.

Η Γραμματική με τη βοήθεια εννοιολογικολυ χάρτη (Xmind)

Διευκρίνιση: 
Η εικόνα δίνει ένα δείγμα της εργασίας των μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)