Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές μαθαίνουν για ένα σημαντικό επίτευγμα του ανθρώπου -το οποίο πραγματοποήθηκε πέρυσι- την προσεδάφιση ενός ρομποτικού συστήματος για πρώτη φορά στα χρονικά σε έναν κομήτη. Οι μαθητές  συνδέουν αυτό το γεγονός με το φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης και της ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης. Οι μαθητές εργάζονται τόσο με προσομοιώσεις όσο και με τις θεωρητικές σχέσεις που έχουν μάθει. Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο δεύτερο κεφάλαιο της Φυσικής Α Λυκείου (σχολικό βιβλίο Φυσικής Α Λυκείου, Βλάχος, Γραμματικάκης, Καραπαναγιώτης, Περιστερόπουλος, Τιμοθέου).

Η πρώτη φάση του σεναρίου εισάγει τους μαθητές στο πρόβλημα (20 λεπτά). Στη δευτερη φάση οι μαθητές  συλλέγουν δεδομένα από το διαδίκτυο (25 λεπτά). Στη τρίτη φάση οι μαθητές δουλεύουν με προσομοιώσεις (45 λεπτά) ενώ στην τέταρτη φάση λύνουν αναλυτικά το πρόβλημα μέσα από διαδοχικές ερωτήσεις-παρατηρήσεις (45 λεπτά). Στη τρίτη και τέταρτη φάση οι μαθητές δουλεύουν και αξιολογούνται με τη βοήθεια φύλλων εργασίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο αυτό βασίζεται στην πρόσφατη αποστολή της Rosetta από την Ευρωπαϊκή ομάδα Διαστήματος (ESA). Το ταξίδι της Rosetta στο διάστημα και η προσεδάφιση του ρομπότ Philae στον κομήτη 67P μας δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουν οι μαθητές μας τις εξισώσεις κίνησεις για ελεύθερη πτώση και ομαλά επιβραδυνόμενη και να βρουν την επιτάχυνση της βαρύτητας του κομήτη με δύο διαφορετικές μεθόδους (προσομοιώσεις και θεωρητική προσέγγιση).

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στο πρόβλημα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Υπολογιστών
25 λεπτά
Φάση 2: Συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 3: Προσομοιώσεις για εύρεση επιτάχυνση της βαρύτητας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 4: Λύνοντας αναλυτικά το πρόβλημα, τελική συζήτηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση
  2. Οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται
  3. Να μπορούν να ψάχνουν και να βρίσκουν αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο
  4. Να ανακαλύψουν τις κινήσεις (ελεύθερη πτώση, ομαλά επιβραδ.) μέσα από προσομοιώσεις
  5. Να βρουν την επιτάχυνση της βαρύτητας με διαφορετικούς τρόπους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
φυσική
ελεύθερη πτώση
κομήτης
επιτάχυνση της βαρύτητας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές, Interactive Physics
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)