Γαλλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
25 λεπτά

Παρουσίαση αποτελέσματος - αξιολόγηση

Οι ομάδες έχουν επιλέξει τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών τους και τώρα ήρθε η στιγμή να την παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.

Μόνον σχόλια επί του τρόπου παρουσίασης (π.χ. γρήγορη εναλλαγή εικόνων ή μικρές εικόνες και δεν φαίνονται καλά κλπ) μπορούν να κάνουν οι άλλες ομάδες. Το περιεχόμενο μπορεί να το σχολιάσει μόνον ο εκπαιδευτικός - αν κι όπου χρειαστεί.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, κάθε μαθητής λέει μια λέξη ή πρόταση σχετικά με το τι του έμεινε από την όλη διαδικασία, όπως και ο εκπαιδευτικός!

Τέλος παρακολουθούν ένα video και απαντούν σε ερωτήσεις.

Paris - Disneyland

Διευκρίνιση: 
Regardez la vidéo et répondez aux questions :
Δημιουργός Σεναρίου: Τριανταφυλλιά Σύβακα (Εκπαιδευτικός)