Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΑΝ' ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΜΠΕΚΑΜ! - Ρατσισμός στον Αθλητισμό

180 λεπτά

Έρευνα

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές συνέταξαν ερωτηματολόγιο που αποσκοπούσε να διερευνήσει αν υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού στο σχολείο και πως αυτά εκδηλώνονται. Μοιράστηκε στις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣT΄ και στη συνέχεια επεξεργάστηκε και αποδελτιώθηκε από τους ίδιους τους μαθητές στο μάθημα τις Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με διαγράμματα σε EXEL. 

Έρευνα εν ώρα εργασίας

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Στατιστικά έρευνας 1

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Στατιστικά έρευνας 2

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Στατιστικά έρευνας 3

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Στατιστικά έρευνας 4

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνα Πλακούδα (Εκπαιδευτικός)