Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΑΝ' ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΜΠΕΚΑΜ! - Ρατσισμός στον Αθλητισμό

180 λεπτά

Θεωρητικό Πλαίσιο

Στην πρώτη φάση του προγράμματος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με αφετηρία ένα ηλεκτρονικό παραμύθι από το διαδίκτυο, δημιουργήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο με έρευνα και συζήτηση. Οι μαθητές μας, ομαδοσυνεργατικά, με καταιγισμό ιδεών, χρήση του διαδικτύου και τη μέθοδο Project προσέγγισαν θεωρητικά τις βασικές αρχές και αξίες που διέπουν τον Αθλητισμό. Έμαθαν τι είναι το αθλητικό ιδεώδες,αλλά κατάλαβαν κυρίως πως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις οδηγούν σε ρατσισμό.

Αφού κατέληξαν στον ορισμό του ρατσισμού και τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει έκαναν ιστορική αναδρομή από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα εντοπίζοντας φαινόμενα ρατσισμού που στιγματίζουν τον Αθλητισμό.

Ένα παραμύθι για το ρατσισμό

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές με αυτό το βίντεο-παραμύθι μπορούν με εύκολο τρόπο να κατανοήσουν τις έννοιες: ρατσισμός, στερεότυπα, προκαταλήψεις. Αντιλαμβάνονται πως ο ρατσισμός δημιουργείται από ανύπαρκες πεποιθήσεις και πως η κατάλληλη παιδεία είναι η μόνη λύση.

Ορισμός Ρατσισμού

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Διαστάσεις Ρατσισμού (Φυλετικός)

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Διαστάσεις Ρατσισμού (Εθνικός)

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Διαστάσεις Ρατσισμού (Κοινωνικός)

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Πολιτική Διακρίσεων στην Αρχαία Ελλάδα 1

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Πολιτική Διακρίσεων στην Αρχαία Ελλάδα 2

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Πολιτική Διακρίσεων στην Αρχαία Ελλάδα 3

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 1

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 2

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 3

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 4

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 5

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 6

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό

Ρατσισμός στη σύγχρονη εποχή 7

Διευκρίνιση: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Σχόλιο: 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στη διάρκεια προγράμματος του 1ου Δημ. Σχ. Πύργου για το ρατσισμό στον αθλητισμό
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνα Πλακούδα (Εκπαιδευτικός)