Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι Πίνακες εκφράζουν Συναισθήματα

35 λεπτά

Παίζω με τα συναισθήματα

Φύλλα Εργασίας

Η δράση στο σύνολό της αναπτύσσεται  με βάση τον άξονα παρατήρηση-χειρισμός-παραγωγή. Αρχικά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα έργα τέχνης, τα παρατηρούν και εκφράζονται προφορικά εξωτερικεύοντας τις σκέψεις  τους σχετικά με αυτά.  Στη συνέχεια, θα τα χρησιμοποιήσουν   δίνοντάς τους το συναίσθημα  που τα ίδια θέλουν  και  μέσα από αυτά θα δημιουργήσουν κάτι δικό τους.  Τα φύλλα εργασίας με τις εικαστικές παρεμβάσεις στα συναισθήματα,  σε πίνακες των Kokoschka και Volegov μπορούν να δοθούν σε ομάδες παιδιών,  για να τα επεξεργαστούν εικαστικά παράλληλα με τις ομάδες που δουλεύουν στοuς Η/Υ.  Η εικαστική αυτή παρέμβαση έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της αισθητικής καλλιέργειας, της φαντασίας και δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από έργα τέχνης που ήδη γνωρίζουν.  Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί στα παιδιά αρκετός χρόνος για να επεξεργαστούν αυτό που τους ζητείται να κάνουν, ώστε να αλληλεπιδράσουν και επικοινωνήσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους.

Κεντρικός Στόχος:  Να αναπτύξουν την παρατηρητική τους ικανότητα που θα ενδυναμώσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη (Τέχνες), να επικοινωνήσουν συναισθήματα μέσω της Ζωγραφικής (Τέχνες)  και να αλληλεπιδράσουν  μέσα από ομαδικές δραστηριότητες (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη), 
Επιμέρους στόχοι: Η απόκτηση θετικής αυτοεκτίμησης (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη), Η αναγνώρηση λέξεων (Γραφή), Η κατάκτηση χωροχρονικών εννοιών( Μαθηματικά) 

Που είναι ο πίνακας

Διευκρίνιση: 
Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κυρίως κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων , ενισχύεται η συμμετοχή, η επικοινωνία,η αλληλεπίδραση και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους με στόχο να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση και να αναπτυχθεί η περιγραφική τους ικανότητα
Σχόλιο: 
Οι ίδιοι πίνακες μπορούν να εκτυπωθούν σε μικρογραφίες και να χρησιμοποιηθούν για να παίξουν αναλογικά το " Μάντεψε ποιος"

Ψάχνω τον πίνακά μου

Διευκρίνιση: 
Απομονώνονται τα πρόσωπα που εκφράζουν τα συναισθήματα και τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τη λέξη που αποδίδει το συναίσθημα και να αντιστοιχήσουν το πρόσωπο με τον σωστό πίνακα

Το ημερολόγιο των συναισθημάτων

Διευκρίνιση: 
Είναι σημαντικό το ημερολόγιο συναισθημάτων να συμπληρώνεται καθημερινά έτσι ώστε όλα τα παιδιά να εκφράσουν και να αιτιολογήσουν το συναίσθημα της ημέρας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΑΞΙΑ (Εκπαιδευτικός)