Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι Πίνακες εκφράζουν Συναισθήματα

30 λεπτά

Ανίχνευση γνώσεων για τα συναισθήματα

Σε αυτήν τη φάση, στην ολομέλεια θα ανιχνεύσουμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών για τα συναισθήματα μέσω του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης. Τα παιδιά  θα αναγνωρίσουν αρχικά από τις εκφράσεις των προσώπων του λογισμικού κάποια συναισθήματα, θα καταγραφούν και στη συνέχεια θα έρθει η  παρατήρηση έργων τέχνης. που θα οδηγήσει στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.        

Εννοιολογική χαρτογράφηση συναισθημάτων

Διευκρίνιση: 
Η εννοιολογική χαρτογράφηση γίνεται στην ολομέλεια της τάξης

Όταν οι Πίνακες εκφράζουν συναισθήματα...

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά στην ολομέλεια παρακολουθούν το βίντεο και ανιχνεύονται τα συναισθήματα που τους προκαλεί η παρατήρηση έργων τέχνης. Καθ΄όλη τη διάρκεια ενισχύεται η ανάπτυξη της περιγραφικής τους ικανότητας, η αναγνώριση και η έκφραση συναισθημάτων
Σχόλιο: 
Είναι πολύ σημαντικό να έχει ήδη καλλιεργηθεί η στοχαστική διάθεση των παιδιών μέσα στην τάξη μέσα από παρατήρηση έργων τέχνης, κάτι που θα διευκολύνει την εξέλιξη του παρόντος σεναρίου για τα συναισθήματα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΑΞΙΑ (Εκπαιδευτικός)