Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ακουστική Οικολογία: Ηχοτοπίο του Δάσους

30 λεπτά

Ηχητικός χάρτης της τάξης και του σχολείου μας

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα καταγράψουν με γραφικό τρόπο τα ηχοτοπία που χαρακτηρίζουν τη σχολική τους ζωή, σχεδιάζοντας τους λεγόμενους ηχητικούς χάρτες. Η μέθοδος διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική και η ενεργητική μάθηση με τη μέθοδο της ανακάλυψης.

Στην αρχή (5'), γίνεται κατανοητό στους μαθητές μέσα από κάποιο παράδειγμα (όπως τα παραδείγματα που ακολουθούν), ότι η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση κάποιας περιοχής μέσω του εντοπισμού των ήχων που τη χαρακτηρίζουν και της καταγραφής τους στο χαρτί είτε σε μορφή σκίτσου είτε περιγραφικά με λέξεις είτε με ηχοποίητες λέξεις (π.χ. τσίου-τσίου).

Στη συνέχεια (15'), οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες 4-5 ατόμων και θα εφοδιαστούν με λευκά χαρτιά ζωγραφικής (κατά προτίμηση μέγεθος Α3), μολύβια, χρώματα. Μεταξύ τους θα αποφασίσουν το ρόλο που θα έχει το κάθε μέλος της ομάδας, όπως ποιος ή ποιοι θα αναλάβουν το σχεδιασμό του ηχητικού χάρτη, καθώς και ποιο ηχοτοπίο θα καταγράψουν, επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο χώρο του σχολείου (π.χ. την τάξη τους, το διάδρομο ή την εξωτερική αυλή). Ο καθηγητής μπορεί να ακολουθήσει για μικρό χρονικό διάστημα την κάθε ομάδα, ώστε να τους καθοδηγήσει στη γραφική καταγραφή των ήχων.

Στο τελευταίο μέρος της φάσης αυτής (10΄), οι μαθητές έχουν επιστρέψει στην τάξη και κάθε ομάδα παρουσιάζει σύντομα το χάρτη της στους συμμαθητές της. Οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις πάνω στο ηχοτοπίο που μελέτησαν, όπως:

Ποιος ήταν ο πιο ενδιαφέρον ήχος που άκουσαν;

Ποιος είναι ο ήχος που χαρακτηρίζει το ηχοτοπίο που χαρτογράφησαν;

Ποια συναισθήματα τους προκάλεσαν οι ήχοι που άκουσαν;

Είχαν παρατηρήσει ξανά αυτούς τους ήχους;

Πώς θα χαρακτήριζαν τους ήχους που κατέγραψαν; (π.χ. σιγανούς-δυνατούς, διακεκομμένους-σύντομους-συνεχόμενους, ενοχλητικούς-όμορφους, κ.τ.λ.)

 

(Τα παρακάτω παραδείγματα ηχητικών χαρτών προέρχονται από αντίστοιχη δραστηριότητα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης).

 

Ηχητικός χάρτης τάξης (παράδειγμα α)

Ηχητικός χάρτης τάξης (παράδειγμα β)

Ηχητικός χάρτης τάξης (παράδειγμα γ)

Ηχητικός χάρτης αυλής σχολείου (παράδειγμα δ)

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)