Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αναφέρεται στην ενότητα "Δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων" του μαθήματος "Φυσική Γενικής Παιδείας" σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που διδάσκεται στη Β τάξη Γενικού Λυκείου.

Απαραίτητη,  για να μπορέσουν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ενότητας, είναι η γνώση  εννοιών όπως δύναμη, φορτίο,  ηλέκτριση, αγωγιμότητα. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα απλό λογισμικό προσομοίωσης να εκτελέσουν πειράματα σε ηλεκτρικό πεδίο με ένα φορτίο-πηγή και ένα φορτίο-υπόθεμα. Μέσω  του εικονικού πειράματος, καλούνται να κατανοήσουν τα είδη των ηλεκτρικών δυνάμεων (ελκτικές και απωστικές), καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι δυνάμεις αυτές, ώστε τελικά να καταλήξουν στη διατύπωση του νόμου του Coulomb

Κατα τις φάσεις εκτέλεσης του σεναρίου οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας με δραστηριότητες καθοδηγούμενης ανακάλυψης, σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψη- έλεγχος-συμπέρασμα. Το σενάριο εκτελείται σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό προτείνεται εναλλακτικά η χρήση διαδραστικού πίνακα ή η χρήση βιντεοπροβολέα και υπολογιστή. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Είδη δυνάμεων μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
25 λεπτά
Φάση 2: Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
25 λεπτά
Φάση 3: Ηλεκτρική Δύναμη και απόσταση φορτίων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
20 λεπτά
Φάση 4: Διατύπωση του νόμου Coulomb-Αναστοχασμός
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
45 λεπτά
Φάση 5: Διαθεματική εργασία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν τα είδη των ηλεκτρικών δυνάμεων(ελκτικές-απωστικές)
  2. Να εξηγούν τις ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα.
  3. Να συμπεράνουν ότι η δύναμη με την οποία αλληλεπιδρούν δύο φορτία είναι ανάλογη των φορτίων.
  4. Να συμπεράνουν ότι η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των φορτίων
  5. Να εργαστούν ομαδικά για την εκπόνηση μιας διαθεματικής εργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
απωστικές δυνάμεις
ελκτικές δυνάμεις
φορτίο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιoδήποτε browser
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)