Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

10 λεπτά

Αξιολόγηση

Οι μαθητές -πάντα σε ομάδες- καλούνται να συμπληρώσουν τις ασκήσεις και να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους κατά πόσο η διαφορετική αυτή ενασχόλησή τους με τις φυσικές επιστήμες τους βοήθησε να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα. 

H αντιστοίχιση του Velazquez

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Velazquez

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Velazquez 2

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Velazquez 3

Διάλεξε τη σωστή εικόνα

Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)