Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

5 λεπτά

Αφόρμηση- πρώτη επαφή με τον πίνακα

Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα, προβάλλεται στην οθόνη, ο πίνακας του Velazquez "Οι κυρίες των τιμών" και ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν ανά ομάδα στις ερωτήσεις που βρίσκονται στους υπολογιστές τους. 

Επιλέγω το σωστό

Επιλέγω το σωστό

Επιλέγω το σωστό

Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)