Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"Μελετάμε το εκκρεμές" Ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

15 λεπτά

Τεστ αυτοαξιολόγησης

Οι μαθητές αφού πειραματιστούν και συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, αυτοαξιολογουν τις γνωσεις τους

αν παμε στη Σελήνη...

Διευκρίνιση: 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

το μήκος του νήματος

Τα παιχνίδια της ενέργειας

...και λίγη Γεωγραφία

ο ρόλος της μάζας

Σταθερές αξίες

Ο αδάμαστος χρόνος...

η ιστορία του εκκρεμούς

Διευκρίνιση: 
Βρείτε τις όμοιες κάρτες
Δημιουργός Σεναρίου: Ανδρονίκη Μαματσή (Εκπαιδευτικός)