Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"Μελετάμε το εκκρεμές" Ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Πρόκειται για ένα  σενάριο διδασκαλίας του απλού εκκρεμούς για μαθητές Γυμνασίου και περιλαμβάνει 3 φάσεις:

 • την αφόρμηση που έχει στόχο να προκαλέσει  το ενδιαφέρον των μαθητών  συνδέοντας  το προς εξέταση πρόβλημα με την Ιστορία των Φυσικών Επιστημών και τη Λογοτεχνία.
 • το εικονικό πείραμα, με βασική στρατηγική  αυτή που προτείνει στους μαθητές πρώτα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεων τους και τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα, εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά.
 • την  αυτοαξιολόγηση των μαθητών μέσα από διαδραστικές ερωτήσεις και ψηφιακά παιχνίδια.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η μελέτη του απλού εκκρεμούς αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου και  παραδοσιακά γίνεται με τη βοήθεια μιας απλής πειραματικής διάταξης στο εργαστήριο. Χωρίς να υποτιμάμε αυτή την προσέγγιση, προτείνουμε εναλλακτικά τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού με τη βοήθεια  των ΤΠΕ, διότι

 • επιτρέπει στους μαθητές να πειραματιστούν με περισσότερες παραμέτρους όπως τη βαρύτητα,
 • δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν  τις μετατροπές ενέργειας.
 • δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αυτοαξιολογηθούν με τη βοήθεια διαδραστικών ερωτήσεων
 • είναι εύχρηστο, οικείο  και φλικό για τα παιδιά
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: "Δυο Ιταλοί, ένας Γάλλος και μια περιπέτεια"
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα
50 λεπτά
Φάση 2: Εικονικό εργαστήριο - Ομαδική Δραστηριότητα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής (2-3 άτομα ανά ομάδα μπροστά σε Η/Υ)
15 λεπτά
Φάση 3: Τεστ αυτοαξιολόγησης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής (2-3 άτομα ανά ομάδα μπροστά σε Η/Υ)
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. Να συσχετίσουν την περίοδο του εκκρεμούς με το μήκος του νήματος και την επιτάχυνση της βαρύτητας
 2. Να εντοπίσουν τις αλληλεπιδράσεις και τις ενεργειακές μετατροπές κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης.
 3. Να αποκτήσουν την ικανότητα να διατυπώνουν υποθέσεις και μέσα από την έρευνα να τις επαληθεύουν
 4. Να αντιληφθούν το μαγικό νήμα που δένει Επιστήμη-Ιστορία-Τέχνη μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση.
 5. Να αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα και κοινωνικότητα μέσα από την ομαδική εργασία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
φυσική
Εκκρεμές
ταλαντώσεις
γυμνάσιο
Γαλιλαίος
Φουκώ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1) Βινεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας 2) Εργαστήριο πληροφορικής (1 υπολογιστής για κάθε 2-3 μαθητές).
Δημιουργός Σεναρίου: Ανδρονίκη Μαματσή (Εκπαιδευτικός)