Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

90 λεπτά

Οργάνωση, έρευνα, μέση ανατροφοδότηση

Οι επόμενες διδακτικές ώρες, σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων, αφιερώθηκαν στην έρευνα και οργάνωση, δηλαδή στην κατασκευή των δραστηριοτήτων υπό τη μουσική υπόκρουση της Ένατης συμφωνίας του Μπετόβεν (ύμνος στην Ευρώπη) και άλλων αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών ευρωπαίων μουσικών (μέσω youtube). Οι μαθητές έφερναν υλικό από μόνοι τους, στο οποίο εγώ βοηθούσα κατ’ ουσία μόνο υλικοτεχνικά, π.χ. όταν κάποια ομάδα δεν είχε πρόσβαση σε έγχρωμο εκτυπωτή ή χρειαζόταν πλαστικοποιήσεις ή κάποιο χαρτόνι κλπ. Κάθε κύκλος εργασιών ξεκινούσε με συζήτηση, πραγματοποιούνταν σε επίπεδο ομάδας και ολοκληρωνόταν με την παρουσίαση της πορείας του έργου κάθε ομάδας ανά αίσθηση στην ολομέλεια, όπου ενθάρρυνα τις πρωτοβουλίες, επιβράβευα την προσπάθεια και επέβλεπα την ομαλή και δίκαιη κατανομή των καθηκόντων και την ευρωπαϊκή «νότα» σε κάθε βήμα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσαμε μια μέση αξιολόγηση των βημάτων και των ενεργειών κάθε ομάδας τόσο σε επίπεδο ομαδικό, όσο και ατομικό. Γλωσσικά και γνωστικά έλεγξα και βελτίωσα σε κάποια σημεία το επίπεδο των μαθητών παίζοντας ένα γρήγορο παιχνίδι «bingo» πόλεων στα γερμανικά και απαντώντας ένα σύντομο κείμενο για τα αξιοθέατα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων μέσα από φωτοτυπίες σχολικού εγχειριδίου γερμανικών και πάλι στο διαδραστικό πίνακα (ο.π.).

Οι δραστηριότητες

Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)